Menyhért Anna

A színek

Piroslik a körmömön a cseresz­nye,
a kis­fi­am­nak szed­tem ki a magot,
négy­színű lesz az er­ké­lyen a csempe,
kék, zöld, sárga és piros.

A színeket a nyár hozza, a jú­nius,
a szí­ne­ket a sors adja, az a moz­dít­ha­tat­lan
szikla. Flower power, az egy ta­péta.
Nem ér el hozzá, hiába a fricska. Hát ne félj,

ne gondolkodj most, ne küzdj.
Csak nézz. A ne­vekre is rá­bíz­ha­tod.
Zöld olíva, piros pap­rika, sárga
nap­ra­forgó (vagy tu­li­pán), kék róka.

Lehetne homályos, halott hold,
be­ful­ladt tűz szürke korma, ázott
vá­rosi avar, szí­ne­vesz­tett le­nőtt haj, vagy
vi­lá­gos ruha, a sö­té­tek­kel együtt mosva.

Akkor hol maradna az ég? És nem lát­szana,
hol va­gyok. Va­gyok-e az ő ru­bintja.
Kék pa­pí­ron zöld a tinta.
Vá­lassz. Epret és ba­rac­kot ve­gyél.