Peti Zsombor

Mit

keresem a mondatot mit írjak
fal­hoz do­bált fakó sza­vak
ke­re­sem a módot hogy ve­gyek
egy kis le­ve­gőt mivel éljek
ke­re­sem a moz­du­la­tot mivel
asz­faltra raj­zo­lom kivel
ko­losszusra az ég emel
ha kell
ha szük­ség­szerű
szál­lin­gózó bor­nedű
édes nél­kül nincs ke­serű
ha egy cso­ko­ládé fo­lyik
az égről az na­gyon ízlik
fagy­lalt meg nagy tábla
ne küldd nem kell róla számla
csak emeld uj­jad­dal éhes számba