Fecske Panna

Bérház

Szürreális kép, ahogy az ablakon
be­ka­csint a szürke lép­cső­ház,
kör­fo­lyo­sók szer­pen­tin­jén
rohan az idő, és az este mély­kék árnya
lob­ban a csú­cson.
El­sá­padt csil­la­gok buj­dos­nak ócska cse­re­pek fö­lött,
míg az aszott bér­ház egy-egy fény­szeme
fel­ra­gyog.
Vén­ség és hagy­ma­szag
ker­ge­tő­zik ázott rot­ha­dás­sal.