Gláser Diána

Mesebeli távcső

darab háztartási keksz lukán át
szem­lé­lem a sűrű ho­ri­zon­tot
me­se­beli táv­cső
ro­po­gós tér­kép

rongyruhás néni rázza kezét
szi­vár­vány szá­ját szo­rítja

a házak is felém nevetnek
azok a pe­né­szes tömb­óriá­sok
meg az út szé­lén el­fekvő füs­tös pa­pír­vi­rágok

gondtalan lények egy szendergő ke­ret­ben