Fecske Panna

Sous la phrase

Lehetnék célja is,
minek ma csu­pán esz­köze va­gyok,
de jobb sze­re­tek szét­szó­ródva élni
mint fes­ték­csepp az ecset fokán,
mert ha vá­szonra fest a mű­vész,
le­nyo­mat le­szek, fo­goly,
egy di­men­zió­val ke­ve­sebb marad
érezni a vi­lá­got nanotes­teim alatt.

Szeretném, ha értenél, miközben
ujjad tu­bu­sok közt matat,
hogy le­fess olyan­nak, mi­lyen nem
vol­tam sosem,
várj ki­csit,
kér­lek,
le­het­nék ér­telme is,
minek ma még csu­pán célja va­gyok…