Bácsi István

Tajtékzó démon

Fejjel lefelé
zuhanó szavak
jelzik a jöttét.

Fűtetlen létben
rideg áradat
önti el szívünk.

Riadt lelkeket
céda mosollyal
szaggat szerteszét.

Igazad sorvad
elvérző szavak
sűrű záporában.

Hamis szívverés
jeges görcsétől
bénul igazam.

Törött szavakon
egymáshoz lebben
tétova kezünk.