Pósa Zoltán

A grál titka

Időn inneni és túli
Szenvedélyek éterfényét
Krisztus vérének edényét
Rejti Avalon szent helye
Camelotnak minden hőse
Lanc'lot, Gawain, Arthus király
Mióta a világ világ
Szent Grálnak kelyhét kutatja
Aki eddig megtalálta
Helyét eltitkolta nyomban
Ráébredt, hogy a világunk
Méltatlan az Atya, Fiú,
A Szent Lélek hazájára
Krisztus lélekcsakrájára