Pósa Zoltán

Nem szabad

Nem szabad, hogy puszta
Legendának higgyük
Azt ami a légben
Fényben földben terjed
De a vakok és a
Korlátolt tudósok
Előtt láthatatlan
Csak a feltétlen hit
Hozza közel hozzád
Amit ezredévek
Szorgos búvárai
Folyton elvesztenek
Te viszont meglelted
Megvilágosodván
Amint Krisztus-sebek
Jelentek meg rajtad
Kétezer esztendő
Kudarcai után