Csák Gyöngyi

Távolodó

Ezek a mérföldkövek,
bebalzsamozott holttestek:
megvalósítatlanjaim.

A meggörbíthetetlen fákat nézem,
eleven felszólításként kísérnek:
ne szaporítsam jóvátehetetlenjeim.