Vámos György (hang)

301

szám
kivetett
föld.

kikotort, zöld
nyögdelés-teknő.
benne, – rendre
hasonló, hason fekvő,
meglapult alak:

hátra drótozott nyelvcsapú
szavak.

a csontokról
csak hegek,
s a lefoszló helyett
csontosodó mával,
türelmes gonddal
kézzel, lapáttal, ecsettel
félresöprögetett Ember.

számolatlan
hőssé rettenések.
moha befogta részek,
üreggé öblösült „soha!”:

homokká hintett
messze-kék tekintet.

lengve fojtó,
csomóba oltó,
nyeldeklések boga.

feszített háló,
vesztésért kijáró,
kövér,
gyökér
korona.

fogadatlan,

– fogatlan, résekkel a rések sora:
fölbujtott,
fölgyújtott,

– most tovább,
fölnyújtott,
fölemelt
koponya!