Csák Gyöngyi

Késés

Ajándékod meg-
kaptam. Igaz, megkésve
érkezett Uram.

Távoli meleg
ígéret: teljesíted
kívánságomat,

Tiéd is veszve,
Hogy kérjem, keresd meg szét-
széledt nyájamat?