Pósa Zoltán

A lélek születése

ALÁSZÁLLÁS
ALÁ KELL SZÁLLANOD
A HEGY TEETEJÉRŐL
AHOL TALÁLKOZTÁL
ISTEN IGÉJÉVEL
MEGTALÁLTAD JÉZUST
A TESTTÉ LETT IGÉT
ÉS A LÉLEKKÉ LETT
TESTNEK ÜZENETÉT
DE HA OTT FENN MARADSZ
MAGADBAN EGYESÜLSZ
MINDENSÉG URÁNAK
ÖRÖK PARANCSÁVAL
S NEM VISZED EL A SZENT
IMÁT AZ EMBEREK
KÖZÉ, ELKÁRHOZOL