Pósa Zoltán

Karácsonyi számvetés

A szó minden előtt
Hús-vérré testesült
Atya, Fiú, Szellem
Minden erős jellem
Szívébe költözött
Húsvéti Báránynak
Színébe öltözött
Vállalva üldözést
Világi szenvedést
Ám Isten megjelölt
Minden kivettetést
Lelki vesszőztetést
Viselő földi lényt
Kit a sátán gyötört
Aki megváltónkért
Keresztre feszített
Halálba kergetett
Pokolba leszálló
Onnan föltámadó
Győztes Krisztusunkért
A Sötétség Földjén
Sugárzott Tiszta Fényt
Illesse homlokát
Szűz Napfényglória
Kezében pálmaág
Kövesse lépteit
Halk eufória
Följegyzi tetteit
Mennyei krónika
Jutalma öröklét
Az égi jelenlét