Pósa Zoltán

Üdvösség és kárhozat

„Keresem és talán
Majd meg is találom
Az élet értelmét
De hogy hiszek, vagy nem
Az én magánügyem”
Így beszél a balga
Illuminált szolga
Tagadja az élet
Kiinduló pontját
És legvégső célját
Gyarló földi létünk
Kiteljesedését
A teremtés tényét
Megváltás erejét
Szent Lélek Vigaszát
Mária szózatát
Égi birodalom
Nélkül evilági
Életünk sem volna
Ahogy lomb és gyökér
Híján az életfa
Nyomban elpusztulna