Ez a ciklus az ÁTJÁRÁS cí­mű kötet­ter­vem­ből való, amely­nek meg­írá­sát az NKA 2014-es ösz­tön­díj­támo­ga­tása tet­te le­he­tővé.

NKA logó

www.nka.huPósa Zoltán

Egy sorkatona lelkivilága

Váratlan érkezésed

mit csináljak
ha nem látom szemedben
cselekedeteimet és minden
mozdulatom végső villanását

a lemeztelenített
illúziók rongyos szövetén már átüt
a józanodó mozgás lehalkult ütemére
soványodott napok szédült csillagváza
a keresztre feszítők kopogására keskenyedett pillanat

Szenvedés

Testemen
gomolygó sziklarést ütött
Porrá ködösíti
bennem a gondokat

Káromkodj gondolat
Mard le az arcomat

Laktanyaudvar

lazán suttogó levelek
szerkezettelenség

fémhalál
kiürült gyásza

alaktalanul

Látogatás

a hazatérés
otthoni hontalanság
jelenlévő távollét
holnaptalan pillanatok rejtett gyásza
részeg tekercsekből kihasított józan csík
szigorú tisztasága

Ébredés réme

zöld négyzetek
el alakú
elhajlása kockakavalkáddá
reggel tisztítás
a koponyám legbelső rekeszében
zöldbefúlt galambok
lihegő gyönyörtelenség

A fölébredés ténye

el alakú
halleluja
kockakövek
táncrobajjal
térdre hullnak
összevérzik
széthasítják
töredékek tébolyában

Hétvégi borba morgó

Lámpa fénye
Bestiális
Körbe hajtja
Szép fejed

Tiszta színe
Elborítja
Mirge-morgó
Szájszöged

Elpofázod
Borba morgó
Gőzösálmú
Életed

Heti katonabúcsú

Anyám szájából kibukkanó szavak
Súlyos kőtömegben mellemre hullanak

Rögök

fáradt latorkereszt
hevedere
nyomja a mellemet

össze-
törte a bordámat
álszerénysége is
rögeim szedd össze pillanat

Pánik

a jól fésült pillanat
fürtjei szertehullanak
bozontos üstökbe csavarodva
idétlen jazz-viharra rázza szét kócfejét

Józan mozdulat

ahogy ébren őrködnél halálos ágyad fölött
az álommal küzdő rezzenésben