Menyhért Anna: Figyelem

Menyhért Anna: Szerelem és kánon között(Erdős Renée)

Menyhért Anna: A színek

Menyhért Anna: Titokkal a kánonban (1/2)
(Nemes Nagy Ágnes és a női iro­dalmi hagyomány)

Menyhért Anna: Titokkal a kánonban (2/2)
(Nemes Nagy Ágnes és a női iro­dalmi hagyomány)