Kárókatona

Digitális irodalmi lap
Hetedik évfolyam

Megjelenik az Interneten.


Szerkesztő:
Bácsi István

bacsi.istvan kukac karokatona.hu


Jogok:

A Kárókatona honlapján közzé­tett mű­vek min­den jogá­val az adott mű Szer­zője, vagy az adott művet ren­delke­zé­sünkre bocsátó Kiadó ren­del­­kezik.